+48 536 823 504

Oferta

 

Do każdego zlecenia podchodzę w sposób rzetelny i wykonuję je w możliwie najkrótszym czasie.
Oferuję Państwu usługi geodezyjne na terenie województwa małopolskiego, w szczególności na
terenie miasta Krakowa oraz powiatów sąsiednich: krakowskiego, wielickiego, proszowickiego,
miechowskiego, olkuskiego, myślenickiego.

Przygotowuję niezbędne wnioski do urzędów i instytucji.

GEODEZJA KLASYCZNA

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych
 • wyznaczenie/wznowienie znaków granicznych
 • podział nieruchomości

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

 • tyczenie budynków i obiektów budowlanych
 • tyczenie osi konstrukcyjnych i elementów konstrukcyjnych
 • zakładanie reperów roboczych
 • tyczenie sieci i przyłączy
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków i obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych

POZOSTAŁE USŁUGI GEODEZYJNE

 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary osiadań budynków i innych obiektów budowlanych
 • pomiary elewacji
 • pomiary powierzchni lokali
 • kontrola pionowości obiektów budowlanych